Arkivernes Dag

Alle interesserede inviteres hermed til
Arkivernes Dag
Lørdag d. 10. nov. 2018 kl.
13.30 i Lindved Sognegård.
Ole Jørgensen fortæller om
gårde, huse og personer
på Mettelundvej
Kaffe og kage koster 40 kr.
Bagefter er der åbent i Lokalarkivet.