Et par glædelige nyheder.

For det første er vores arkivleder og kasserer Poul Knudsen kommet på benene igen efter at have haft Corona.
Efter velbesøgte arrangementer i efteråret – Generalforsamling, Genforeningsmøde og Arkivernes Dag – ser vi nu frem til næste år. Vi har planlagt vores generalforsamling til søndag d. 6. marts kl. 13.30.
Sognegården er bestilt, og vi har fået en aftale med Elisabeth Dons Christensen, der gerne vil komme og holde et foredrag for os. En kort præsentation af hende:
Født i V. Ørum som datter af Anne og Fritz Kjær, der var i sognerådet, sognerådsformand og senere borgmester. Elisabeth Dons blev præst og var fra 2003 til 2014 biskop i Ribe. Det glæder vi os meget til.