Generalforsamling 2020

Vi er meget glade for det store fremmøde på generalforsamlingen i aftes d. 5. marts 2020. Vi havde bestilt kaffe, boller og lagkage til 90 personer, og det passede fint.

Poul Knudsen, som har været suppleant de sidste 7 år, blev valgt ind i bestyrelsen, og skal nu overtage kassererposten efter Lis Holdt, som ikke ønskede at fortsætte. Lis blev hyldet  for sit store arbejde gennem 18 år og udnævnt til æresmedlem af foreningen. Jørgen Madsen blev valgt som ny suppleant.

Efter generalforsamlingen holdt Ninna og Per Sørensen et meget spændende foredrag om deres liv i Danmark, Yemen, Bangladesh og Mozambique.

Her kommer beretningen for 2019:

Efter sidste generalforsamling fortsatte alle i bestyrelsen på deres pladser: Birgith sekretær, Lis kasserer og jeg formand, og Henry er arkivleder.

Man kan vist godt sige, at det har været et godt år for foreningen.

På sidste års generalforsamling blev kontingentet fordoblet fra 25 til 50 kr.. Vi var lidt spændte på, om nogle ville melde sig ud, men det blev heldigvis ikke tilfældet. Der er heller ikke nogle, der har brokket sig alvorligt over det, så det er fint. Der er desværre hvert år nogle af vores medlemmer, der dør, og det er jo også sket sidste år. Alligevel er medlemstallet steget, ikke så meget som tidligere år, men regnskabet viser, at der er 582 medlemmer mod 569 året før.

Vi har også en Facebook gruppe, og her er der i løbet af 2019 kommet 70 nye til, så vi nu er tæt på 450. Det er en nem og gratis måde at være i kontakt med folk på.

Da vi i marts havde medlemsbladet, som handlede om møller, klar, inviterede vi til præsentation af det i lokalarkivet. Det var en succes, for der kom faktisk mange mennesker.

Det vil vi gentage i år, og i år handler medlemsbladet om postbude og posthuse i Lindved og omegn. Det bliver om 14 dage, altså torsdag d. 19. marts kl. 15-18 i Lokalarkivet.

Vi har også ”vist flaget” i to andre publikationer, nemlig i Glud Museums årsskrift og i Lokalhistorie fra Sydøstjylland (det der tidligere hed Vejle Amts Årbog).

Sidste år gik Jørgen Madsen ind som vores repræsentant i Lokalrådet i stedet Birgith Havreballe. Desværre har Jørgen ønsket at blive fri for det, men heldigvis har Mogens Thomsen sagt ja til at tage en tørn med det. Vi håber og tror, at det bliver godt.

Lokalrådet har droppet Parkens Dag, som vi ellers har deltaget i med en billedkonkurrence. I stedet for lavede vi den i forbindelse med Byfesten, og det var udmærket, selv om der ikke kom så mange. Det gør vi igen i år, og vi er også i gang med sammen med præsten og byfestudvalget at arrangere den gudstjeneste, som ellers har været en del af Parkens Dag. Det bliver en hverdags aften i Byfest-ugen som er uge 24.

Vi har været i kontakt med menighedsrådet angående De Fogh’ske Kisteplader, og vi regner med, at de kan blive sat op i kirken på et tidspunkt. Det drejer sig om to metalplader, som har siddet på to kister, hvori Søren Fogh, der ejede Laage midt i 1700-tallet og hans bror var begravede. Det er ikke på grund af pladernes skønhed, men derimod det historiske.

På et tidspunkt var der forlydender om, at kirkestalden ved kirken som er bygget i 1917 måske skulle rives ned. Det var ved at få os på barrikaderne, men det viste sig heldigvis, at den bliver bevaret, men med et nyt tag.

I år laver vi i samarbejde med Sognegårdsforeningen, Missionshuset og Kirken sangaftener i Sognehuset ved kirken. Første gang tirsdag d. 17. marts og igen d. 1. sept. Vi arbejder også på sammen med Sognegårdsforeningen og menighedsrådet at lave et arrangement, som skal markere 100 året for Genforeningen. Det bliver d. 21. april.

I august måned lavede vi en Lokalhistorisk Byvandring i Holtum. Trods regnbyger var det pænt besøgt, nemlig ca. 80 deltagere, og de 60 af dem var efterfølgende med i Lokalarkivet til kaffe og snak. Sådan et arrangement giver altid nogle glade gensyn. Fx mødtes Erna Skovbjerg med Hans Therkelsen, som hun for 70 år siden havde passet, da han var en lille dreng på Holtum Mølle. Erna døde i november.

På Arkivernes Dag, den anden lørdag i november, havde vi Egon Mortensen til at fortælle om sit spændende liv. Der kom 85 mennesker i Sognegården, og det er da meget godt. Også her var der glade gensyn, fx var der 5-10, som for mere end 60 år siden havde gået i skole sammen med Egon i den gamle skole i Sindbjerg.

Vi har i løbet af året haft et pænt antal besøg i vores åbningstider, men der er plads til mange flere. Måske får en del deres behov dækket ved at kigge på vores hjemmeside og Facebook gruppe, samt på Arkiv.dk. Vi vil meget gerne tilgodese både de, der helst vil sidde hjemme ved skærmen, men i høj grad også de, der gerne vil opleve tingene sammen med andre.

Man må hjertens gerne komme, selv om man ikke har konkrete spørgsmål eller noget at aflevere. Vi har faktisk også udvidet åbningstiden en smule, så vi nu har åbent fra 14-17 den anden mandag og stadig 19-22 den sidste mandag i hver måned. Vores bestyrelsesmøder, som vi før har holdt i forbindelse med eftermiddags-åbningen, holder vi nu en anden aften. Så kan de ”unge” mennesker, Else og Poul, der stadig er på arbejdsmarkedet, bedre deltage, og vi har ordentlig tid til det.

Vi har efter aftale med Sognegårdsforeningen og Søren Riis hængt billeder op herinde i Sognegårdens mødelokale. Desuden er der lavet en billedudstilling, som hænger i aulaen henne ved de nye toiletter. Til gengæld er de billeder, der før hang her i Sognegården samt det fine træskærerarbejde, som Frede Skovbjerg og Karl Nielsen havde lavet, kommet hjem i Lokalarkivet.

Sammen med de fleste af de andre 18 lokalarkiver i Hedensted Kommune har vi lavet en billedudstilling om møllerne, der fandtes i sognene. Den åbnede på Hedensted Bibliotek i november måned, og den skulle gerne komme rundt i kommunen i løbet af de næste to år.

I øvrigt har vi et godt samarbejde med de andre lokalarkiver og Sammenslutningen af Lokalarkiver. Det er også i deres regi, at vi kommer på kurser, så vi er med i udviklingen.

Som sædvanligt var vi med i Julemarkedet i Sognegården, hvor vi denne gang viste nogle af de mange luftfotos, der også kan ses på internettet. Hvis nogle skulle have brug for hjælp til selv at finde dem, så kan vi godt hjælpe med det.

Til slut skal der lyde en stor tak til bestyrelse, suppleanter, arkivleder og mange andre, som har givet en hånd med i løbet af året.