Generalforsamling 2024

Generalforsamling i Lindved Sognegård
Søndag den 3. marts 2024 kl. 13.30
Dagsorden iflg. vedtægterne.
Forslag til behandling skal være bestyrelsen i hænde senest 25. februar.
Foreningen er vært ved kaffe og kage.
Derefter fortæller
Jørn Damgaard Andreasen
”Bag om Jens J. Andersen – og hans tegninger”
Der kommer mere info om foredraget og foredragsholderen den kommende tid
Arkivet er åbent efter arrangementet.