Arkivernes Dag

Vi glæder os over og er stolte af det store fremmøde, 76 mennesker, til Arkivernes Dag.
Henry Breinbjergs fortælling om gårde, huse og deres beboere vakte mange minder blandt tilhørerne.
Rigtig mange, som ikke ikke havde set hinanden i mange år, mødtes og udvekslede minder. Det er så hyggeligt at være med til.

Arkivernes Dag

Når Sindbjerg Sogns Lokalhistoriske Forening inviterer til Arkivernes Dag lørdag d. 11. november vil man fortælle om og vise billeder af huse og gårde samt beboerne i Vester Ørum.
Det gjorde man også sidste år, men området (ejerlauget) Vester Ørum er stort. I år bliver det især Ribevej, Engelgårdsvej, Ørum Skovvej og Bøgballevej, det handler om.
Kyperstien, som ligger ved Hesselballe, vil de fleste nok tro ligger i Uldum sogn, men det er faktisk Sindbjerg sogn. Der har endda boet en vinkyper, og nu drives der skorstensfejerforretning derfra.
Hvis man kigger på det nordøstlige hjørne af Sindbjerg sogn finder man Ørum Skovvej og Bøgballevej. Det er især huse, husmandssteder og mindre gårde man finder der, men dem er der så også mindst 25 af.
Der er også vokset en minister op i dette hjørne af sognet. Kristian Sindballe, der i 1884 blev født uden for ægteskab, blev sat i pleje hos Ane Mette og Jens Engelhard Knop på Bøgballevej 111. Sindballe var justitsminister under påskekrisen i 1920.

Lige som sidste år er det Henry Breinbjerg, der fortæller. Han har gennem hele sit lange liv boet i V. Ørum. Han er som tømrermester, bestyrelsesmedlem i Bøgballe-V. Ørum Vandværk og privatperson kommet i de fleste hjem i V. Ørum. Da han også har en fantastisk hukommelse, er det ikke småting, han kan fortælle om folk og steder i V. Ørum.

Der vil også blive tid til, at man kan snakke med hinanden og mindes ”de gode gamle dage”.
Man må meget gerne medbringe billeder og dokumenter, som kan have arkivets interesse.
Lige som tidligere år vil der også være bøger med avisudklip om det lokale fra 1961 til nu.
Alle er velkomne, det er altså ikke forbeholdt medlemmer af foreningen.
Det sker i Centret på ”Højtoften” kl. 13.30 lørdag d. 11. november, og foreningen giver eftermiddagskaffe.

Direkte adgang til Arkiv.dk

Der er nu direkte adgang til Arkiv.dk herfra.
Det er imidlertid til hele landet, men hvis man derefter gerne vil søge kun i vores billeder og arkivalier, skal man bare under Arkiv vælge
Sindbjerg Sogns Lokalhistoriske Arkiv.

Jens Jørgen Kristiansens fortælling om andelsvaskeriet

Lindved Andelsvaskeri.

En del ældre mennesker kan ganske sikkert huske, hvordan vaskedagene foregik inden elektriske vaskemaskiner blev almindelige. Jeg husker med rædsel, hvordan sådan en vaskedag forløb. Det startede gerne med at min mor stod meget tidligt op, for nu skulle der fyres op under grubekedlen. Dagen i forvejen var de store træbaljer rykket frem i vores vaskehus, og en hel del af tøjet lå her i blød i koldt vand. Allerede på dette tidspunkt når jeg kom op, skævede jeg hen til vores komfur, der stod den store gryde, som jeg med sikkerhed vidste indeholdt enten hvidkålssuppe eller måske grønkåls-suppe , dette var gerne menuen de dage, hvor der skulle vaskes, for disse supper kunne næsten stå og passe sig selv, og jeg må erkende, det blev aldrig mine livretter.

Bunkerne af vasketøj var store, for der blev normalt kun vasket engang om måneden.

Vaskemetoden var i min første erindring med brug af vaskebræt, men senere fik vi en såkaldt vaskevugge, som os børn mange gange måtte stå og skubbe frem og tilbage. Sæben var ofte brun sæbe, der anvendtes, og tøjet fik lige det rigtige skær, når der i sidste skyllevand blev tilsat en smule blåelse. Dette befandt sig en lille pose med en snor i. Posen blev så dyppet ned i vandet, derefter taget op og var så klar til næste portion.

Jens Martin Nielsen fra Sindbjerglund var lidt forudseende, han investerede i en FERM elektrisk vaskemaskine med vrider og udlejede denne, maskinen blev leveret og transporten foregik på en cykelanhænger, senere investerede han i helt op til 6 maskiner, som nu blev leveret pr. varevogn, og hans kundekreds var efterhånden stor. Dog skulle man stadigvæk anvende grubekedlen, for vaskemaskinerne kunne ikke opvarme vandet. Jens Martin holdt gang i denne udlejning i 18 år.

Der var efterhånden i Lindved en del mennesker, der gerne ville have lidt bedre og mere moderne forhold at vaske under, så man vedtog at oprette et andelsvaskeri. Det blev opført på en grund, der blev købt af Snedker Andreasen skråt overfor den nye frysebygning. Byggeriet foregik i 1949-50. Dette skete også på andelsbasis. Andelshaverne fik så tildelt nogle bestemte vaskedage, og vaskeriet kom til at fungere glimrende. Der var 1 vaskerum, hvor der var opstillet en stor tromlevaskemaskine der også kunne opvarme vandet. Der var i dette rum 2 stk. støbte skylle-eller iblød-sætningskar. Der var en stor lodretstående centrifuge samt diverse spande m.m.. I et andet rum var der opstillet en stor varmerulle, og i dette rum var der strygebræt med strygejern til brug for de ting, der ikke kunne håndteres i varmerullen. Et tredje rum var beregnet til tørrerum, der var her under loftet ophængt en elektrisk ventilator med indbygget varmelegeme, således at tørringen kunne foregå rimeligt hurtigt.

Dette andelsvaskeri fungerede glimrende indtil 1977, dog var det igennem de sidste år mindre og mindre brug af de faciliteter, der var her, fordi mange havde efterhånden selv anskaffet sig vaskemaskiner. Huset blev købt af bygmester Kjeld Andreasen, der senere, for at gøre plads til Mølleagers tilslutning til Agersbølvej, nedrev huset. Sparekassen byggede i 1979 ligeledes på en del af grunden, og ved Sparekassens ophør den 4. juni 1993, lå sparekassen ubenyttet i ca. 1 år, hvorefter bygningen blev solgt til bolig for gdr. Thomas Jakobsen.

Men andelsvaskeriet var dog i drift i ca. 25 år.