Medlemsskab

Man kan støtte lokalarkivet i dets daglige drift.

Kontingent er 50 kr. om året for par og 25 kr. for enlige.

Bestyrelsen kommer i april ud til medlemmerne med medlemsbladet, som også er medlemskort.

Henvendelse om medlemskab til formand Ida Hansen, 75 85 11 64 – mobil 21 36 18 10,  eller et andet bestyrelsesmedlem