Brødrene Fogh

Gravplads for brødrene Niels Fogh (1723-1762) og Søren Fogh (1720-1794)

Søren Fogh ejede fra 1748-1767 ”Laage Hovedgaard” i Sindbjerg sogn. Fra 1762-1767 ejede han også Sindbjerg kirke. Den yngre bror Niels Fogh var forpagter på ”Stougaard” og ”Alstedgaard” i Tørring og Øster Nykirke sogne. De to brødre forblev ugifte og efterlod ingen livsarvinger.

Niels Fogh døde på ”Stougaard” i 1762 kun 39 år gammel. Det dødsfald var årsagen til, at hans storebror, herremanden til ”Laage Hovedgaard”, oprettede et gravkapel i Sindbjerg kirke. Det blev indrettet i kirkens vest-ende i nederste del af det gamle tårn, og der blev afsat plads til to kister. Her gravsatte Søren Fogh sin lillebrors balsamerede lig i en kiste af zink og egetræ og med en kisteplade af tin.

 Søren Fogh solgte Sindbjerg kirke i 1767 med den servitut, at det Fogh’ske gravkapel skulle reserveres hans slægt ” til Verdens Ende” og der blev afsat 150 rigsdaler til vedligehold.

Søren Fogh døde i Vejle i 1794. Kisten med hans balsamerede lig blev anbragt i gravkapellet ved siden af broderen. 1762-1885 stod kisterne i det kapel, som kammerråd Søren Fogh havde indrettet.

I 1885 fik Sindbjerg kirke sit nye tårn i røde mursten. I den forbindelse blev gravkapellet mod vest revet ned, og kisterne med de balsamerede lig af brødrene Fogh blev anbragt i et lille rum i nordsiden af det nye våbenhus. Her stod kisterne fra 1885 til 1959, hvor de blev gravsat i kirkegårdens syd-østlige hjørne.

Der har aldrig været nogen markering af de to gravpladser med sten eller andet.

Kistepladerne, som nu hænger i våbenhuset.

Kammerråd Søren Foghs servitut om at mindes hans slægt ”til Verdens ende” bliver nu opfyldt – dog ikke med et gravkapel – men med denne gravplads og de to kisteplader, der er ophængt i våbenhuset.