Karl og Anton Sørensen

Karl og Anton Sørensen var brødre, og de var sønner af Ane og Søren Hansen. De var med 17 års mellemrum fødte på ”Lille Sindballegaard”, Sindballevej 27.

“Lille Sindballegaard”, Sindballevej 27

Karl overtog gården i 1892 og blev samme år gift med sin første kone Oline, der var søster til købmand I. P. Hansen i Uldum. Desværre var Oline psykisk syg og bl.a. derfor solgte de i 1909 gården og flyttede til den mindre ejendom på Gl. Landevej 72 i Lindved, hvorfra Karl drev kreaturhandel. Oline tog i 1933 sit eget liv.

Gl. Landevej 72

I 1937 blev Karl gift med den 22 år yngre Kirstine. Dette ægteskab var, ligesom det første, barnløst. Karl døde i 1959, men Kirstine, som altid blev kaldt Stinne, blev boende. Trods det at hun i 1970 var udsat for et røveriforsøg, blev hun boende der til 1974. Da flyttede hun til et hus i Tørring, hvor hun senere kom på plejehjem.

Anton Sørensen var Karls yngste bror. I 1915 blev han gift med Agnes Kibæk, datter af lærer Kibæk, Sindbjerg skole. Ved giftermålet overtog de gården ”Nygaard”, Gl. Landevej 36 efter hans mor Ane Hansen. Deres eneste barn, Kirstine eller Kis, som hun blev kaldt, blev født i 1918.

Anton Sørensen

Det var almindelig kendt, at Agnes absolut ikke var en underkuet hustru, tværtimod.

Da de i 1960 solgte ”Nygaard” til Hans Mikkelsen, byggede de aftægtshus i gårdens have, nu Gl. Landevej 38, og der boede de resten af deres dage.

“Nygaard”, Gl. Landevej 36