Gravminder 1

Der arbejdes på at lave lidt om nogle udvalgte gravminder. Det er gravsteder, som er udløbet, men stenene er bevarede og opstillet i grupper. Der vil blive lavet QR-koder, der kommer til at stå ved gravstenene. Det vil sige, at man kan scanne en QR-kode og derefter få teksten læst op og/eller selv læse den.