Tømrermestrene Sønderskov og Odgaard

Rasmus Peter Sønderskov byggede i 1910 huset ”Højbo” på Gl. Landevej 26, hvorfra han drev sin alsidige snedker- og tømrerforretning, Han var i 1908 blevet gift med Marie Kirstine, og sammen fik de tre børn, Alfred, Anne og Peter.

Marie og Rasmus Sønderskov med sønnen Alfred

Begge sønner blev også tømrere og ved faderens død i 1943, blev virksomheden overtaget af sønnen Peter, mens den anden søn arbejdede som svend for ham. Peter forsatte virksomheden indtil sidst i 1960’erne.

“Højbo”, Gl. Landevej 26 med værksted bag ved

Tømrer Jens Odgaard og hans kone Elna kom til Lindved kort efter deres giftermål i 1926. I 1928 byggede de huset på Gl. Landevej 17, skråt overfor kollegaen i nr. 26. Det viste sig, at der var plads til begge tømrermestre. Når der var større projekter som fx opførelsen af skole og sognegård først i 1960’erne var de to firmaer fælles om tømrer- og snedkerarbejdet.

Odgaards hus på Gl. Landevej 17 med storkerede foran

Elna og Jens Odgaard fik ingen børn, og virksomheden lukkede ved Jens Odgaards død i 1972.

Odgaard i arbejdstøjet.

I begge virksomheder har mange lærlinge fra Lindved og omegn fået en god uddannelse som tømrer.