Kristiansen og Christiansen

Når man ser navnene Kristiansen og Christiansen på de to gravsten, så regner man måske ikke med, at det er samme familie. Det er det imidlertid, for Karen Kristiansen og Christian Christiansen var søskende, begge fødte på ”Overgaard”, Gl. Landevej 39.

Karen Kristiansen blev aldrig gift. Da forældrene i 1918 solgte gården og flyttede til villaen ”Mosevang”, Gl. Landevej 22 fulgte Karen med dem. Fra 1922 til 1946 havde hun postekspedition på adressen, og fra 1946 til 1970 var det telefoncentralen, som hun dygtigt bestyrede, stadig på samme adresse. I 1970 blev centralen automatiseret, og Karen kunne starte sit otium, der desværre kun blev på otte år, for hun døde i 1978.

Karen Kristiansen i telefoncentralen

Christian Christiansen havde ikke lyst til landbrug, men etablerede sin egen vognmandsforretning fra huset på Gl. Landevej 11, som han fik bygget i 1930.

Gl. Landevej 11

Det var hårde tider. Først i 30’erne, hvor kunderne, som især var egnens landmænd, var i krise. Derefter verdenskrigen 1940-45, hvor det var problematisk at få bl.a. brændstof og dæk til lastbilerne. Ved flid og dygtighed klarede han det imidlertid.

Chr. Christiansens lastbil under 2. verdenskrig

I 1929 blev han gift med Grethe Littau, der havde en søn med fra et tidligere forhold, og sammen fik de to døtre og to sønner. Den ene af sønnerne, Jens Jørgen Littau Kristiansen var i mange år medejer/ejer af Lindved El.

Jens Jørgen Littau Kristiansen med sine forældre Grethe og Christian.

Alle 5 børn havde et meget nært forhold til deres faster Karen, der ikke selv fik børn. Grethe Littau overtog i 1946 postekspeditionen fra sin svigerinde Karen, og hun passede med stor omhu denne til hun døde i 1968.