Jernkors

De to jernkors, som er nogle af de ældste gravminder på Sindbjerg kirkegård, var sat over lærer Baggesgaard og hans kone Kiersten. Gravstederne var på et tidspunkt blevet sløjfet, og jernkorsene var blevet anbragt i kirkegårdsdiget. Midt i 1970’erne blev de heldigvis fundet. Efter istandsættelse blev de i 1995 igen sat op på kirkegården.

På det ene kors står der: “Her hviler støvet af Skolelærer og Kirkesanger J. C. Baggesgaard, født 5. januar 1786, død 18. marts 1853 i Sindbjerg Skole, hvor han har virket i 43 år”.

På det andet står der: “Her hviler støvet af Kiersten Baggesgaard, født 1792, død 6. maj 1860. Fred med hendes støv”.

Lærer Baggesgaard var kirkesanger, mens der var uenighed om, hvilken salmebog, der skulle bruges i Sindbjerg Kirke. Han deltog i 1845 eller 46 i det, man kalder ”Sangerkampen i Sindbjerg Kirke”. Den endte med, at ”Kingos Salmebog” var i brug i Sindbjerg Kirke helt frem til 1939.