Urmager-familien

Når man betragter de to gravsten over Maren og Christen Christensen samt deres børn Martha, Jens Peter og Magdalene, er der især to temaer, som er væsentlige.

Maren og Christen Christensen

Det første er deres religiøse ståsted hos Luthersk Mission. I det regi arrangerede Christen Christensen i mange år møder med udefrakommende talere. I lokalarkivet findes to af hans notesbøger, hvor han har noteret alle møder og talere fra 1910 til 1940. Møderne blev fra ca. 1905 til 1939 holdt i et lille hus, ”Olesminde”, der lå ved Sindbjerglundvej, ca. 150 m nord for nr. 11. I 1939 fik Luthersk Mission bygget et nyt missionshus på Sindbjerglundvej 13. Det blev kaldt ”Lutherhuset”, og det fungerede som missionshus til det i år 2000 blev solgt til beboelse.

De tre børn var til deres død, lige som forældrene havde været det, stærkt forankrede i Luthersk Mission.

Det andet er Christen og sønnen Jens Peters erhverv som urmagere. De var begge selvlærte, men de har haft et meget stort talent for mekanik. De blev begge kaldt ”æ urmager”, men de reparerede og handlede med meget andet end ure, ikke mindst cykler.

Riberlundvej 8

Ved deres giftermål i 1894 købte Maren og Christen en lille ejendom på Riberlundvej 11, og der er deres fire børn fødte. I 1914 fik de gården på Riberlundvej 8 opført, og der boede parret resten af deres liv. Efter Maren og Christens død blev gården overtaget af de tre ugifte søskende, Martha, Jens Peter og Magdalene, som boede der til de døde. Som mange andre ugifte søskende har været det, så var også disse tre ret originale, men meget vellidte i sognet.

Christen Christensen med to børnebørn.

Der var en søn mere, nemlig Peder, som blev mekaniker. Da han stiftede familie i hovedstadsområdet, er der ingen efterkommere efter urmager-familien bosiddende i Sindbjerg eller omegn.