Kirstine og Marius Christiansen samt Anna og Kristen Buch “Birkegaarden”

Kirstine og Marius blev gift i 1894 og overtog samme år ”Birkegaard” på Agersbølvej 3. Marius var med til at starte Lindved Andelsmejeri i 1906, Lindved Brugsforening i 1910 samt Ulkær-Lindved Elektricitetsværk i 1914. Desuden var han sognefoged, ligesom faderen Jens Christiansen ”Lindegaard” Gl. Landevej 41, havde været det.

”Birkegaard” med Brugsen i forgrunden, lidt af mejeriet til højre og bagved branddammen, hvor Brugsen nu ligger.

Parret fik kun et barn, nemlig datteren Anna, der blev født i 1899.

Marius og Kirstine Christian-sen med datteren Anna

Marius Christiansen var kun 50 år, da han døde i 1920. Kirstine drev gården videre indtil 1924, da datteren og svigersønnen Kristen Buch overtog den. Kristen Buch var ligesom sin svigerfar udadvendt, og han var kirkeværge i 47 år. Som sådan var han med til at gravsætte de to kister med brødrene Fogh, hvor han besvimede under handlingen.

Anna og Kristen Buch

Anna og Kristen Buch solgte ”Birkegaard” i 1961 og byggede hus på Sindballevej 4, hvor de fik et godt otium. Kristen Buch var en meget gemytlig mand, og det har passet ham godt, at han som pensionist var lagermand i Brugsen, hvor han kunne få mangen god snak, når landmændene hentede grovvarer.